Петруно, пиле шарено

Петруно, пиле шарено,
Петруно, пиле шарено.
Де гиди ягне галено,
де гиди ягне галено.

Петрунините очици,
Петрунините очици.
Те чинат шапа жълтици,
те чинат шапа жълтици.

Петруно, пиле шарено,
като си токоз юбаво.
От бога ли си паднало,
или си в градинка никнало.

Лудо ле лудо та младо,
лудо ле лудо та младо.
Нито съм от бога паднало,
нито съм в градинка никнало.

И мене майка родила,
и мене майка родила.
И мене както и тебе,
и мене както и тебе.

Кога ме мама родила,
кога ме мама родила.
В градина се е сгодила,
в градина се е сгодила.

За топола се е държала,
за топола се е държала.
Към ябълка е гледала,към ябълка е гледала.

За туй съм тънка, висока,
за туй съм тънка, висока.
За туй съм бела, цървена,
за туй съм бела, цървена.

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/42PkV-8jhAU” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>